Object structure
Title:

Konsolidacja sald rachunków bankowych instrumentem optymalizującym przepływy pieniężne grupy kapitałowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cash Pooling as an Instrument Used to Optimise the Cash Flow of a Capital Group

Creator:

Ziętowska, Irena

Subject and Keywords:

cash pooling ; konsolidacja sald ; płynność finansowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122, s. 486-493

Abstrakt:

Konsolidacja sald rachunków bankowych (cash pooling) stanowi zaawansowany instrument optymalizujący przepływy pieniężne podmiotów należących do grupy kapitałowej lub posiadających wielooddziałową strukturę organizacyjną, obecny od pewnego czasu w obrocie gospodarczym. Polega on na koncentrowaniu środków z sald poszczególnych podmiotów wchodzących w skład danej grupy gospodarczej na wspólnym rachunku tej grupy i zarządzaniu zgromadzonymi w ten sposób środkami. Dzięki temu instrumentowi podmioty gospodarcze mogą w sposób bardziej efektywny zarządzać płynnością, optymalizować przepływy gotówkowe w ramach całej grupy, minimalizować koszty finansowe, a także wykorzystywać efekty finansowe w postaci korzyści skali.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: