Object structure
Title:

Wypłata dywidendy a uszczuplenie kapitału w polskich spółkach giełdowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Dividend Payment Versus Equity Decreasing in the Polish Stock-listed Companies

Creator:

Wypych, Mirosław

Subject and Keywords:

dywidenda ; spółka akcyjna ; struktura kapitału

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 413-421

Abstrakt:

Celem opracowania było wykazanie, w jakim stopniu wypłata dywidendy pomniejsza zasoby kapitału własnego przedsiębiorstw. Analiza objęła 88 spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które wypłaciły dywidendę w 2009 r. Kwota wypłaconych przez te spółki dywidend stanowiła aż 90% wypracowanego przez nie zysku netto. Nie miało to jednak dużego wpływu na strukturę kapitałową i nie stanowiło zagrożenia dla utrzymania płynności finansowej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: