Object structure
Title:

Rozwiązywanie zagadnień klasyfikacyjnych z wykorzystaniem sieci bayesowskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Solving Clustering Problems with Bayesian Nets

Creator:

Tarczyński, Grzegorz

Subject and Keywords:

sieci bayesowskie ; metody klasyfikacji ; symulacje

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 254-262

Abstrakt:

Sieci bayesowskie są narzędziem o szerokim zastosowaniu. Jednym z zagadnień, do których się je wykorzystuje, są problemy klasyfikacji danych. W artykule omówiono wybrane metody automatycznego generowania sieci bayesowskich. Przedstawiono również wyniki symulacji na różnych zbiorach danych. Porównano jakość otrzymanych klasyfikatorów i skomentowano problemy związane z zastosowaniem omawianych metod. Do obliczeń wykorzystano pakiet GeNie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108 ; Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: