Object structure
Title:

Stawka podatkowa w kalkulacji EVA w kontekście ogólnego modelu podatku dochodowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tax Rate Used in Calculation of Economic Income in the Context of a General Model of Income Tax

Creator:

Berent, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 28-45

Abstrakt:

Na potrzeby artykułu stworzono oraz szczegółowo przedstawiono ogólny model podatkowy, opisujący możliwie najszerszą klasę systemów podatku dochodowego, tak by mieścił w sobie system podatku zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych. Celem artykułu było pokazania relacji pomiędzy tzw. efektywną stawką podatkową zysku operacyjnego ETRNOP (Effective Tax Rate On - ETR) a innymi, często z nią mylonymi, stawkami podatkowymi, stawkami nominalnymi, średnimi, efektywnymi, krańcowymi, średnimi krańcowymi. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: