Object structure
Title:

Efektywność zarządzania długiem w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) a zdolność do absorpcji środków z budżetu UE

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Assessment of Efficiency of Debt Management by Local Government and Ability to Acquire European Union Funds

Creator:

Bitner, Michał ; Cichocki, Krzysztof S.

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 54-65

Abstrakt:

Celem artykułu było przedstawienie standardów efektywnego zarządzania długiem w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Standardy te odnoszą się do wieloletniego planowania finansowego oraz organizacji procesu zarządzania długiem, są częścią modelu skonstruowanego przez autorów, zawierającego ogółem 12 standardów. Model stanowi novum w krajowej literaturze przedmiotu. W artykule zaprezentowano wnioski i obserwacje dotyczące przestrzegania standardów przez JST, które oparto na analizie danych uzyskanych z 92 JST. Wybrane jednostki samorządu terytorialnego w okresie 2004-2006 korzystały ze środków pożyczkowych (kredytów i obligacji) na finansowanie zadań oraz równocześnie finansowały te zadania ze środków unijnych. Przestrzeganie standardów ułatwi JST pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań inwestycyjnych. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: