Object structure
Title:

Instrumenty pochodne rynku nieruchomości - charakterystyka, zastosowanie, rozwój

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Property Derivatives - Profile, Application and Development

Creator:

Buszko, Michał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 76-84

Abstrakt:

Instrumenty pochodne rynku nieruchomości stanowią nowe i jednocześnie innowacyjne narządzie inwestowania oraz zarządzania ryzykiem. Relatywnie duża elastyczność tych instrumentów, możliwość ich szerokiego zastosowania w praktyce, a także pewne specyficzne właściwości możliwe do uzyskania dzięki nim, które jednocześnie nie są dostępne w procesie bezpośredniego inwestowania w nieruchomości, sprawiają, że instrumenty te mogą być z powodzeniem wykorzystywane przez instytucje finansowe, przedsiębiorstwa budowlane, deweloperów czy inwestorów indywidualnych. Należy mieć na uwadze, iż rynek instrumentów pochodnych na nieruchomości nadal znajduje się dopiero w początkowej fazie rozwoju, a obroty na rozważanych produktach stanowią jedynie niewielką część obrotu aktywami bazowymi. Wydaje się, że dla dalszego rozwoju tych instrumentów konieczna będzie szersza edukacja zarówno inwestorów finansowych, jak i podmiotów powiązanych bezpośrednio z rynkiem nieruchomości. Rozwój rynku instrumentów pochodnych na nieruchomości nie będzie również możliwy bez pojawiania się na nim kolejnych instytucji finansowych, które będą pełniły zarówno dealerów, jak i animatorów. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: