Object structure
Title:

Niewyjaśnione wątki w wycenie przedsiębiorstw - dyskonto z powodu braku płynności rynkowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Unexplained Threads in Business Valuation - the Illiquidity Discount

Creator:

Byrka-Kita, Katarzyna ; Lasota, Jakub

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 85-95

Abstrakt:

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z dyskontem z powodu braku płynności rynkowej. Skala płynności, to wartość niezbędna stosowana podczas wyceny firm. Rozważania teoretyczne poparte są empirycznymi przykładami. Ze względu na ograniczony dostęp do zbiorów danych (odpowiednie dane nie zostały jeszcze zebrane w Polsce), artykuł może być uznany jako wprowadzenie do szerszej dyskusji i analizy na poziomie dyskonta/premii odzwierciedlającej cechy płynności rozwijającego się rynku. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: