Object structure
Title:

Zarządzanie ryzykiem rynkowym w firmie - ujęcie modelowe

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Risk Management in a Firm - Simulation Model

Creator:

Czapniewski, Leszek ; Mizerka, Jacek ; Nowaczyk, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 107-117

Abstrakt:

Artykuł poświęcony został zagadnieniu zarządzania ryzykiem rynkowym, czyli ryzykiem wynikającym ze zmienności cen rynkowych. Przyjmując, że kryterium podejmowania decyzji w firmie jest wzrost jej wartości, można sobie postawić pytanie o to, czy podjęcie działań ograniczających ryzyko jest zgodne z realizacją tego kryterium. Argumentem na rzecz tezy, że owa zgodność występuje, jest m.in. stwierdzenie, że zarządzanie ryzykiem obniża prawdopodobieństwo wystąpienia trudności finansowych. W artykule przedstawiono procedurę prowadzącą do opracowania strategii zarządzania ryzykiem. Na potrzeby tej procedury skonstruowany został dynamiczny model symulacyjny łączący w sobie elementy planistyczne (zestawienia finansowe pro forma), modele wyceny instrumentów pochodnych oraz generatory liczb losowych o zadanych rozkładach. Dzięki wykorzystaniu w modelu dekompozycji Cholesky'ego lub funkcji copula możliwe stało się uwzględnienie współzależności czynników ryzyka. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: