Object structure
Title:

System wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Early Warning System for the Food-Industry

Creator:

Czarny, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 129-140

Abstrakt:

Systemy wczesnego ostrzegania (SWO) są systemami informacyjnymi - obejmują gromadzenie i weryfikację informacji pochodzących głównie ze sprawozdawczości finansowej. Ich zadaniem jest ocena bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw, ocena przyszłych szans w rozwoju przedsiębiorstw oraz sygnalizowanie przewidywanych problemów finansowych. Zaproponowany w artykule SWO może być stosowany w każdym przedsiębiorstwie sektora spożywczego. Cechuje go duża skuteczność, potwierdzona wysokim stopniem poprawności oraz łatwość obliczeń, niewielka pracochłonność oraz dostępność danych finansowych. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: