Object structure
Title:

Ustalenie okresu wzrost wartości - teoria i praktyka

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Estimation of Value Duration - Theory and Practice

Creator:

Daszyńska-Żygadło, Karolina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 141-152

Abstrakt:

Okres wzrostu wartości jest jednym z czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa. Ustalenie tego parametru przekłada się na określenie horyzontu prognozy w wycenie. Okres wzrostu wartości może być ustalany na podstawie okresu utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku przez przedsiębiorstwo. Celem artykułu było przedstawienie narzędzi pomocnych w ustalaniu okresu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, będących jednocześnie integracją analizy strategicznej z zarządzaniem finansami w kontekście wyceny. Opracowanie obejmuje prezentację grup czynników wpływających na kształtowanie się przewagi konkurencyjnej oraz przegląd badań przeprowadzonych na ten temat w literaturze światowej. Na potrzeby artykułu przeprowadzono analizę ustalania okresu prognozy w wycenach giełdowych sporządzanych przez analityków domów maklerskich w latach 2000-2008 w celu zobrazowania praktyki szacowania tego parametru wyceny w Polsce. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: