Object structure
Title:

Finansowa swoboda decyzyjna w kształtowaniu kosztu kapitału w przedsiębiorstwie rodzinnym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial Decision Freedom in the Shaping of Capital Cost in a Family Enterprise

Creator:

Falencikowski, Tadeusz ; Nogalski, Bogdan

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 202-212

Abstrakt:

Celem opracowania było wskazanie roli, jaką odgrywać może finansowa swoboda decyzyjna w kształtowaniu kosztu kapitałów własnych przedsiębiorstw rodzinnych. Przeprowadzone rozważania mogą przyczynić się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego przedsiębiorstwa rodzinne niechętnie korzystają z kapitałów obcych, np. kredytów czy pożyczek. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: