Object structure
Title:

Odpisy aktualizujące należności handlowe jako źródło informacji na temat ryzyka kredytowego odbiorców

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Trade Receivables Provisions as a Credit Risk Information Source

Creator:

Folga, Jacek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 232-238

Abstrakt:

Autor przedstawił odpisy aktualizujące należności w perspektywie rachunkowej i finansowej. Następnie omówił zasady tworzenia odpisów aktualizujących należności według ustawy o rachunkowości i według wewnętrznych zasad przedsiębiorstwa. Na zakończenie przedstawił wykorzystanie odpisów aktualizujących należności w ocenie ryzyka kredytu kupieckiego. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: