Object structure
Title:

Struktura rynku walutowego - tendencje światowe a uwarunkowania polskie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The FX Market Structure - Global Trends and Polish Conditions

Creator:

Franek, Sławomir

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 250-259

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wzajemnych relacji między uczestnikami rynku walutowego (tworzącymi dwie grupy: instytucji finansowych oraz podmiotów niefinansowych) a dostępnymi na tym rynku typami transakcji. Wyodrębnienie podmiotowej i przedmiotowej struktury rynku walutowego pozwala bowiem na określenie zasadniczych motywów determinujących zachowania podmiotów na analizowanym segmencie rynku finansowego. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: