Object structure
Title:

Ocena efektywności projektu inwestycyjnego na podstawie indeksu zyskowności PI w warunkach niepewności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Assessment of Efficiency Investment Project on the Basis of Profitability Index PI in Conditions of Uncertainty

Creator:

Gawrońska, Dorota

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 278-286

Abstrakt:

Istnieje wiele modeli szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych, a jednym z nich jest indeks zyskowności PI (Profitability Index). Celem pracy było przedstawienie wyboru najbardziej opłacalnego projektu na podstawie wskaźnika PI z uwzględnieniem rozmytych wartości przepływów pieniężnych oraz stopy dyskontowej. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: