Object structure
Title:

Decyzje finansowe przedsiębiorstwa dotyczące polityki produktu i mierniki ich efektywności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Financial Decisions of Enterprises in the Life Cycle of a Product - Product Policy

Creator:

Grzegorczyk, Wojciech

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 287-295

Abstrakt:

Artykuł zawiera rozważania o decyzjach marketingowych i finansowych przedsiębiorstwa podejmowanych podczas cyklu życia produktu oraz o miernikach efektywności decyzji marketingowych, które świadczą o istnieniu zależności między strategią marketingową i strategią finansowania. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: