Object structure
Title:

Sfera działalności lokalnej reasekuratorów w Polsce na przykładzie PTR SA

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Zone of Investment Activities of Reinsurance Companies in Poland

Creator:

Hajduga, Elżbieta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 307-318

Abstrakt:

Celem artykułu było przedstawienie działalności lokacyjnej reasekuratorów w Polsce na przykładzie PTR S.A. W artykule opisane zostały regulacje prawne w zakresie polityki lokacyjnej, przedstawiono również strukturę lokat zakładów ubezpieczeniowych oraz przeprowadzono analizę rentowności działalności lokacyjnej. Opisana została także pozycja rynkowa reasekuratora PTR S.A. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: