Object structure
Title:

Wpływ czynników branżowych na płynność finansową przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Influence of Sector Factors on the Corporate Liquidity

Creator:

Janeta, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 360-367

Abstrakt:

W artykule została dokonana analiza czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które wpływają na płynność finansową przedsiębiorstwa. Omówione determinanty mają istotny wpływ m.in. na kapitał przedsiębiorstwa, stopień płynności aktywów przedsiębiorstwa, poziom ryzyka związanego z osiąganiem zaplanowanych dochodów czy natężenie konkurencji rynkowej w ramach proponowanej oferty. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: