Object structure
Title:

Ocena efektywności polskich inwestycji zagranicznych - kilka refleksji na podstawie badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Appraisal of Effectiveness of Polish Foreign Direct Investmens - Conclusions on the Research Results

Creator:

Jaworek, Małgorzata ; Szóstek, Aneta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 368-381

Abstrakt:

Celem artykułu była ocena efektywności polskich inwestycji zagranicznych na podstawie badań przeprowadzonych przez autorki w 2007 roku. W artykule przedstawiono następujące metody oceny inwestycji zagranicznych: szacowanie wartości obecnej netto projektu inwestycyjnego oraz szacowanie dochodu z inwestycji zagranicznej raz przynależnej im stopy dyskontowej. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: