Object structure
Title:

Rynek kredytów hipotecznych a sekurytyzacja

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Mortgage Market and the Securitization

Creator:

Kalasińska, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 409-414

Abstrakt:

Sekurytyzacja jest procesem, o którym mówi się dużo w ostatnich latach, szczególnie w odniesieniu do aktywów banku. Banki dostrzegły walory sekurytyzacji, dzięki temu prace nad implementacją sekurytyzacji w polskim systemie bankowym są coraz bardziej zaawansowane. Wiele polskich banków już miało okazję do korzystania z sekurytyzacji w zarządzaniu ryzykiem bankowym. Ze względu na dynamiczny wzrost ilości i wartości hipotek, polskie banki myślą o realizacji sekurytyzacyji w odniesieniu do tego rodzaju aktywów banku. Mogą już tworzyć odpowiednio duże i jednolite portfele kredytów hipotecznych dla sekurytyzacji. Polski rynek kredytów hipotecznych rozszerzył się w ostatnich latach tak dalece, że realizacja sekurytyzacji na tym rynku stała się nie tylko możliwa, ale również niezbędna. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: