Object structure
Title:

Wykorzystanie wybranych walutowych kontraktów terminowych do zabezpieczenia strumienia przepływów pieniężnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Some Simple Forward Contracts - Structures and Application in Hedging for a Cash Flow Stream

Creator:

Karaś, Piotr

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 415-425

Abstrakt:

W artykule zostały omówione trzy rodzaje walutowych terminowych instrumentów finansowych, które służą do zabezpieczenia przed ryzykiem negatywnych zmian kursu walutowego strumienia przepływów pieniężnych: seria kontraktów forward outright, kontrakt par forward i kontrakt rolling par forward. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: