Object structure
Title:

Kraj i sektor jako czynniki kształtujące rynkowe stopy zwrotu w świetle przeglądu badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Country and Industry as Determinants of Stock Returns - Research Review

Creator:

Koralun-Bereźnicka, Julia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 466-473

Abstrakt:

Za główny cel opracowania przyjęto przegląd przeprowadzonych dotychczas badań pod kątem oceny relatywnej ważności kraju i sektora jako czynników kształtujących rynkowe stopy zwrotu. Porównanie tych dwóch efektów jest istotne przede wszystkim z punktu widzenia efektywności dywersyfikacji inwestycji. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: