Object structure
Title:

Bezpieczeństwo finansowe lokat zakładów ubezpieczeń a wymogi organizacyjne przedsiębiorstw inwestycyjnych przewidziane w MIFID

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial Security of Deposits of Insurance Companies and the Organizational Requirements of Investment Companies in MIFID

Creator:

Lament, Marzanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 505-511

Abstrakt:

Celem artykułu było omówienie problematyki związanej z bezpieczeństwem finansowym lokat zakładów ubezpieczeń w odniesieniu do wymogów przedsiębiorstw inwestycyjnych, przewidzianych w dyrektywach MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Zdaniem autorki, wprowadzenie dyrektywy MiFID, a zgodnie z nią odpowiednich wymogów organizacyjnych przedsiębiorstw inwestycyjnych, przyczynia się do eliminacji niektórych elementów ryzyka operacyjnego, a więc zwiększa bezpieczeństwo lokat zakładów ubezpieczeń oraz ich bezpieczeństwo finansowe. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: