Object structure
Title:

Integracja ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem i zrównoważoną kartą wyników

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Integration of Economic Value Added with Budgeting and Balanced Scorecard

Creator:

Nita, Bartłomiej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 583-591

Abstrakt:

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod pomiaru i oceny dokonań przedsiębiorstwa, z perspektywy interesów właścicieli, jest ekonomiczna wartość dodana. W związku z tym celem opracowania jest ukazanie możliwości integracji tego miernika na potrzeby budżetowania oraz całościowego pomiaru dokonań w warunkach zrównoważonej karty wyników. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: