Object structure
Title:

Aktywne uczestnictwo przedsiębiorców w postępowaniu podatkowym jako sposób ograniczania ryzyka podatkowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Active Participation of Entrepreneurs in a Tax Proceeding as a Method of Reducing Tax Risk

Creator:

Nogalski, Bogdan ; Wójcik-Karpacz, Anna ; Podkówka, Sławomir

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 602-612

Abstrakt:

Celem artykułu jest scharakteryzowanie jednego z instrumentów ograniczania ryzyka podatkowego, którym jest rozprawa podatkowa, o przeprowadzenie której przedsiębiorcy mogą wnioskować od początku 2007 r. Możliwość wykorzystania tego instrumentu rozszerza pole wyboru przedsiębiorcy ograniczając zakres oddziaływania ryzyka, eliminując jego skutki, stwarzając jednocześnie możliwość wykorzystania pozytywnych przejawów występowania ryzyka podatkowego. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: