Object structure
Title:

Wykorzystanie controllingu produktu w ramach projektów długoterminowych jako narzędzia decyzji inwestycyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of Product Controlling in Long-Term Projects as a Tool Supporting Investment-Related Decision

Creator:

Plewnia, Izabela

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 625-634

Abstrakt:

W artykule przeanalizowano wpływ systemu controllingu produktu, w ramach projektów długoterminowych, na zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedstawiono zarówno funkcje controllingu produktu, jak i projektów długoterminowych, a także omówiono wykorzystanie controllingu produktu w ramach projektów długoterminowych, jako narzędzia decyzji inwestycyjnych. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: