Object structure
Title:

Perspektywy rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Prospects for the Development of Foreign Direct Investment in Poland

Creator:

Polak, Waldemar

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 635-642

Abstrakt:

Celem artykułu było przedstawienie perspektyw rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. W artykule opisano czynniki, jakie należy brać pod uwagę podczas planowania długofalowej polityki gospodarczej, dokonano również krótkiej analizy porównawczej wybranych krajów pod względem ich atrakcyjności inwestycyjnej. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: