Object structure
Title:

Ocena skutków regulacji (OSR) w świetle ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regulatory Impact Assessment in the Light of the Act on Establishing and Operating Commercial Activities

Creator:

Rogowski, Waldemar ; Brzozowska-Katner, Marta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 683-692

Abstrakt:

W zamyśle autorów artykuł ma spełnić dwa podstawowe zadania. Po pierwsze przedstawić samą koncepcję teoretyczną metody oceny skutków regulacji (OSR), po drugie zaś praktyczne jej zastosowanie w procesie legislacyjnym. Metodyka OSR zostanie opisana i scharakteryzowana na podstawie ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych (WHO). (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: