Object structure
Title:

Kredyt bankowy jako instrument finansowania działalności mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Bank Credit as a Financing Instrument of Micro -, Small - and Medium -Sized Enterpises in the Warmia and Mazury Province

Creator:

Szydłowski, Konrad

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 794-803

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena aktywności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze pozyskiwania środków kredytowych oraz ich wykorzystywania w procesie finansowania prowadzonej działalności. Ponadto dokonano identyfikacji podstawowych barier utrudniających przedsiębiorcom dostęp do kredytu bankowego. Badaniami objęto 303 przedsiębiorstwa z sektora MMŚP działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2002-2005. Stanowiło to 0,3% badanej populacji firm. W badaniach wykorzystano metodę ankietową. Instrumentem badawczym był kwestionariusz zawierający 35 pytań, które dotyczyły sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, wykorzystywanych źródeł finansowania, a także opinii na temat kredytowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej przez banki. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: