Object structure
Title:

Dyskretne implikacje ICAPM jako narzędzie wyceny akcji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

ICAPM Discrete Implications - a Tool for Assessing the Value of Shares

Creator:

Urbański, Stanisław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 823-835

Abstrakt:

W pracy dokonano symulacji równowagi cenowej akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1995-2004. Analizie poddano klasyczną wersję modelu CAPM, model F&F, model Petkowej oraz model zaproponowany przez Urbańskiego. Testy wymienionych procedur przeprowadzone zostały w zakresie analizy szeregów czasowych. Dokonano również wizualnej oceny błędów wyceny, którą przedstawiono w formie graficznej stosowanej przez Jagannathana i Wanga. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: