Object

Title: Rozwój rynku usług informatycznych w Polsce w zakresie zarządzania wiedzą

Title in english:

IT Services Market Development in Poland within the Scope of Knowledge Management

Creator:

Wydmuch, Gracja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 82, s. 131-147

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów związanych z rozwojem rynku usług informatycznych z obszaru rozwiązań dla wspomagania zarządzania wiedzą. Rozwój ten jest podyktowany czynnikami wynikającymi bezpośrednio z koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. Może być on rozpatrywany z dwóch perspektyw. Pierwsza związana jest z ogółem procesów wiedzy w strategicznych i innowacyjnych działaniach z punktu widzenia gospodarki zorientowanej na wiedzę. Druga natomiast dotyczy narzędzi służących wspomaganiu zarządzania wiedzą w organizacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122909

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 82 ; Informatyka Ekonomiczna, nr 14

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information