Object

Title: Kierunki rozwoju zdalnego udostępniania aplikacji w modelu software as a service

Title in english:

Directions of Development of Remote Application Availability - Software as a Service

Creator:

Dziembek, Damian

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 82, s. 199-217

Abstrakt:

Rozwój technologii informacyjnej oraz wzrastająca konkurencja pomiędzy dostawcami oprogramowania i usług IT przyczyniła się do powstania e-outsourcingu informatycznego. E-outsourcing informatyczny może być realizowany w formie modelu ASP oraz SaaS. W artykule pokrótce scharakteryzowano model SaaS (Software as a Service) jako formę zdalnej eksploatacji oprogramowania przez przedsiębiorstwa oraz wskazano główne korzyści związane z jego implementacją. Następnie zaprezentowano kierunki rozwoju SaaS lansowane przez G. Carraro (Microsoft) oraz S. Rieda (Forrester). W ostatniej części artykułu na bazie powyższych ujęć modelowych zaprezentowano autorską wizję rozwoju modelu SaaS.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122914

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 82 ; Informatyka Ekonomiczna, nr 14

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information