Object

Title: Zmiany konkurencyjności państw Unii Europejskiej wobec innych krajów w okresie 1999-2009 : ze szczególnym ujęciem czynników społecznych

Title in english:

Changes in Competitiveness of EU States Towards Other Countries between 1999 and 2009 : with a Special Compliance of Social Factors

Creator:

Cybulski, Leszek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 77, s. 34-49

Abstrakt:

W opracowaniu zostaje potwierdzona teza o trwającym procesie powolnej utraty konkurencyjności Unii Europejskiej jako całości oraz większości jej państw członkowskich w stosunku do największych gospodarek świata. Wzrost konkurencyjności był zasadniczym celem strategii lizbońskiej z 2000 r. oraz wszystkich wspólnotowych programów działań gospodarczych. World Competitiveness Yearbook, opracowywany corocznie przez IMD z Lozanny, stanowi podstawę dokonanych przeliczeń dla grup państw świata wykazujących m.in. rosnące rozwarstwienie między Północą i Południem UE. Szczególne znaczenie nadano czynnikowi ludzkiemu, wpływającemu w istotny sposób na poziom konkurencyjności społeczeństw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:123049

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 77 ; Ekonomia, vol. 4 ; Integracja europejska

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information