Object structure
Title:

Ekonomiczne skutki wykorzystania surowców wtórnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic Results of Utilization of Secondary Materials

Creator:

Walenciak, Dorota

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 847-853

Abstrakt:

W pracy przedstawiono przedsięwzięcia zmierzające do minimalizacji powstawania i gromadzenia odpadów w środowisku. Wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych zapewnia różnego rodzaju efekty gospodarcze: rozszerzenia bazy surowcowej gospodarki narodowej, obniżenie kapitałochłonności i energochłonności w pozyskiwaniu i przetwarzaniu surowców, zmniejszenie zużycia surowców i materiałów oraz kosztów produkcji, m.in. w wyniku wyeliminowania skutków zanieczyszczenia odpadami środowiska naturalnego. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: