Object structure
Title:

Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku zamówień publicznych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Small - and Medium -Sized Enterprises in the Public Procurement Market in Poland

Creator:

Wiktorowicz, Justyna ; Roszko-Grzegorek, Elżbieta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 869-881

Abstrakt:

Gromadzone dane statystyczne pozwalają na ilościową ocenę rynku zamówień publicznych, nie umożliwiają jednak oszacowania pozycji MŚP na tym rynku. Tymczasem zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, kraje członkowskie powinny zapewnić wzrost udziału MŚP w omawianym rynku. Rozwiązaniem, które ma ułatwić takie zmiany, jest upowszechnianie narzędzi informatycznych w zamówieniach publicznych. Ocena stopnia realizacji tych zadań stanowi przedmiot artykułu, w której analiza danych wtórnych uzupełniona zostanie o ocenę funkcjonowania systemu zamówień publicznych (w tym zwłaszcza e-zamówień) przez przedsiębiorców z sektora MŚP. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: