Object structure
Title:

Ograniczenia analogii pomiędzy opcjami realnymi a finansowymi i ich wpływ na wycenę

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Limits in Analogy between Realand Financial Options and Its Impact on Valuation

Creator:

Wiśniewski, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 882-889

Abstrakt:

W ocenie autora, analogia pomiędzy opcjami realnymi a finansowymi jest ograniczona, a metody oceny opcji finansowych nie są odpowiednie do wycen opcji realnych ze względu na ograniczenie tej analogii. Celem artykułu było wskazanie różnic pomiędzy opcjami realnymi a finansowymi, na bazie których wyciągnięto powyższe wnioski. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: