Object structure
Title:

Wartość dla akcjonariuszy - wartość wytworzona a wartość zrealizowana

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Shareholders' Value Versus Shareholders' Wealth

Creator:

Wrońska, Elżbieta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 913-920

Abstrakt:

W artykule zostały przedstawione badania, których wyniki pozwoliły na stwierdzenie, czy istnieje różnica pomiędzy wartością tworzoną przez przedsiębiorstwa a wartością realizowaną przez akcjonariuszy. Badaniami objęto spółki (8 podmiotów reprezentujących branżę chemiczną) notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: