Object

Title: Rozwój lotnisk regionalnych - przykład Łodzi

Title in english:

The Development of Regional Airports - the Example of Lodz

Creator:

Wartalska, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 46, s. 563-569

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania jest pokazanie znaczenia lotnisk regionalnych w podnoszeniu konkurencyjności miast i regionów oraz roli władz lokalnych i regionalnych w rozwoju portów lotniczych. Powyższe kwestie zostaną omówiono na przykładzie Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi. Punktem wyjścia rozważań jest konstatacja, że władze samorządowe coraz częściej dostrzegają potrzebę budowy nowych i modernizacji już istniejących lotnisk. Jest to nie tylko kwestia zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej miast i regionów, ale jednocześnie podniesienia ich prestiżu. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:124188

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 46 ; Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Edition name Date
Rozwój lotnisk regionalnych - przykład Łodzi Oct 30, 2023
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information