Object structure
Title:

Komunikowanie o społecznej odpowiedzialności między przedsiębiorstwem a interesariuszem

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Communication on Corporate Social Responsibility between the Company and Stakeholders

Creator:

Rudnicka, Agata

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność biznesu ; społeczna odpowiedzialność

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, s. 117-125

Abstrakt:

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) coraz rzadziej traktowana jest jako koncepcja dyskusyjna, do której trzeba przekonywać. Obecnie nadrzędnym problemem staje się sposób wdrażania i rozwijania CSR w praktyce zarządzania. Wśród wielu czynników sukcesu decydujących o właściwym rozumieniu i praktycznym stosowaniu koncepcji znajduje się komunikowanie o społecznej odpowiedzialności. Celem artykułu jest zaprezentowanie różnych kanałów informowania oraz przykładowego podejścia strategicznego do komunikowania o społecznej odpowiedzialności ze szczególnym uwzględnieniem roli interesariuszy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Digitalization:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: