Object structure
Title:

Wpływ społeczności wirtualnych na rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Virtual Communities and their Influence on the Development of Corporate Social Responsibility

Creator:

Roszkowska-Sliż, Maria

Subject and Keywords:

nowe technologie ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; media społecznościowe ; społeczna odpowiedzialność ; internet ; high-tech ; corporate social responsibility (csr) ; social media ; social responsibility

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, s. 126-135

Abstrakt:

Nowoczesne technologie i narzędzia komunikacyjne, określane często mianem mediów społecznościowych, spowodowały daleko idące zmiany społeczne. Powstające wokół różnorodnych tematów i wspólnych celów społeczności wirtualne stają się coraz istotniejszym aktorem na arenie społeczno-gospodarczej. W obszarze ich zainteresowań znajdują się również biznes i jego odpowiedzialność społeczna. Celem pracy jest przedstawienie wpływu, jaki społeczności wirtualne wywierają na CSR. W pierwszej części pracy rozważania koncentrują się na definicji społeczności wirtualnych oraz mechanizmach ich tworzenia się i funkcjonowania. Kolejnym punktem jest analiza dróg rozwoju CSR, z wyszczególnieniem drogi nacisku społecznego. W ostatniej części referatu przedstawione zostaną rodzaje oddziaływania społeczności wirtualnych na odpowiedzialność przedsiębiorstw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Digitalization:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: