Object structure
Title:

Wykorzystanie metody Kano w doskonaleniu jakości zajęć z zarządzania bezpieczeństwem produktu

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

Using the Kano Method in Improving the Quality of Product Safety Management Classes

Creator:

Lesiów, Tomasz

Subject and Keywords:

metoda Kano ; produkty żywnościowe ; metoda przypadku ; analiza ilościowa ; analiza jakościowa ; Kano method ; food products ; case method ; project ; quantitative analysis ; qualitative analysis

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2023, Nr 39, s. 14-31

Abstrakt:

Celem pracy było przedstawienie możliwości wykorzystania metody Kano na zajęciach z zarządzania bezpieczeństwem produktu (ZBP) na UE we Wrocławiu oraz sprawdzenia jej powtarzalności. Wykorzystano metodę przypadku; badania wykonane w latach 2021-2023 dotyczyły kilkunastu produktów żywnościowych. Zastosowanie metody Kano jest cennym przykładem aktywizującym studentów poprzez pracę w zespołach i realizację zadania w formie projektu obejmującego konieczność zebrania informacji o cechach produktu i opakowania oraz przeprowadzenie badań ankietowych. Ponadto umożliwia nabycie przez nich umiejętności ilościowego oraz jakościowego opracowania uzyskanych wyników. Powtarzalność wyników uzyskanych przez różnych autorów dla tego samego lub zbliżonego produktu nie zawsze udało się uzyskać. Mógł na to mieć wpływ czas przeprowadzenia badań, niejednorodność grupy badawczej oraz zmieniające się trendy na rynku żywnościowym. Metoda Kano okazała się skutecznym sposobem doskonalenia zajęć z przedmiotu ZBP i można ją rekomendować w realizacji innych przedmiotów, w których bada się satysfakcję klientów z nabywanych produktów czy świadczonych usług.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/nit.2023.39.02

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2023, Nr 39

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: