Object structure
Title:

Przełomowe czynniki rozwoju zawodowego kobiet menedżerek

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Breakthrough Factors in the Professional Development of Female Managers

Creator:

Blachnicka, Klaudia

Subject and Keywords:

rozwój zawodowy ; czynniki rozwoju zawodowego ; kariera menedżerska kobiet ; professional development ; factors of professional progress ; women's managerial career

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5, s. 38-49

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja czynników mających przełomowy wpływ na rozwój zawodowy menedżerek. W dotychczasowej literaturze stosunkowo niewiele opracowań porusza temat czynników rozwoju zawodowego kobiet zajmujących stanowiska kierownicze. Co więcej, relatywnie mały udział kobiet na najwyższym szczeblu zarządzania w praktyce biznesowej skłania do identyfikacji i wyeksponowania katalizatorów rozwoju zawodowego menedżerek. W procesie badawczym posłużono się metodą CAWI. W badaniu wzięły udział 334 menedżerki podstawowego, średniego i wysokiego szczebla zarządzania. Przełomowym momentem w ich karierze zawodowej była zmiana pracy, awans lub też rozwój konkretnych kompetencji. Kluczowym wnioskiem, jaki nasuwa się po przeprowadzonych badaniach, jest to, iż rozwój menedżerek w znacznym stopniu warunkowany jest ich samoświadomością, budowaną pewnością siebie i odwagą w realizacji celów zawodowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.5.04

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: