Object structure
Title:

O zależności pomiędzy zdolnościami dynamicznymi i innowacyjnością oraz o moderującej roli luzów organizacyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

On the Interplay of the Dynamic Capabilities and Innovation with the moderating Role of Slack Resources

Creator:

Bratnicka-Myśliwiec, Katarzyna ; Ingram, Tomasz ; Głód, Wojciech ; Swałek, Aleksandra

Subject and Keywords:

innowacyjność ; zdolności dynamiczne ; luzy organizacyjne ; modelowanie równań strukturalnych ; innovation ; dynamic capabilities ; organizational slack ; structural equation modeling

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5, s. 50-66

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest próba wyjaśnienia relacji pomiędzy zdolnościami dynamicznymi organizacji, poziomem luzów organizacyjnych oraz innowacyjności przedsiębiorstwa. Wykorzystując dane empiryczne z 422 polskich organizacji, zgromadzonych w 2021 roku, przeprowadzono analizy ilościowe dotyczące związków pomiędzy wskazanymi zależnościami. Przeprowadzone analizy statystyczne wykazały, że zdolności do dostrzegania, wykorzystywania i rekonfiguracji zasobów stanowią istotny czynnik determinujący poziom innowacyjności przedsiębiorstwa. Artykuł podejmuje tematykę związków pomiędzy zdolnościami dynamicznymi i innowacyjnością w kontekście luzów organizacyjnych. Zgodnie z wiedzą autorów jest to pierwsze tego typu ujęcie w literaturze krajowej i jedno z pierwszych w międzynarodowym stanie wiedzy. Wzbogaca tym samym stan wiedzy dotyczący problematyki innowacyjności w organizacji, wskazując jednoznacznie na jej uwarunkowania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.5.05

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: