Object structure
Title:

Zarządzanie – nauka normatywna czy opisowa?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Management – Normative or Descriptive Science?

Creator:

Jokiel, Grzegorz ; Jokiel, Maja

Subject and Keywords:

metodologia nauk o zarządzaniu ; podejście normatywne ; podejście opisowe ; management sciences methodology ; normative approach ; descriptive approach

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5, s. 125-136

Abstrakt:

W artykule przedstawiono różne spojrzenia na koncepcje, funkcje i metody badawcze nauk o zarządzaniu i jakości. Główną tezą artykułu jest stwierdzenie, że nauki o zarządzaniu mają charakter normatywny. Celem jest wskazanie, że inne podejścia: opisowe, pragmatyczne, empiryczne itp., zakładające istnienie obiektywnej rzeczywistości organizacyjnej oraz uniwersalnych, zewnętrznych praw naukowych w nauce o zarzadzaniu, są zbytnim uproszczeniem i nie powinny być stosowane w badaniach organizacji. Autorzy wskazują też na normatywny charakter założeń leżących u podstaw badań opisowych, co w konsekwencji uniemożliwia obiektywizację badań, neutralną postawę badacza czy abstrahowanie od sądów wartościujących.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.5.11

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: