Object structure
Title:

Metoda pomiaru poziomu zaufania do technologii

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Method of Measuring Trust in Technology

Creator:

Pawłowska-Nowak, Marta ; Nowak, Marcin

Subject and Keywords:

zaufanie ; zaufanie do technologii ; TOPSIS ; metoda Thurstona ; trust ; trust in technology ; Thurston method

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5, s. 150-161

Abstrakt:

Celem artykułu było opracowanie metody pomiaru zaufania do technologii. W docelowej metodzie wykorzystano metodę Thurstona do nadania wag kryteriom decyzyjnym oraz autorsko zmodyfikowaną metodę TOPSIS. Opracowaną metodę zastosowano do zbadania poziomu zaufania do technologii (oprogramowania klasy ERP) wśród pracowników dużego przedsiębiorstwa branży e-commerce w Poznaniu. Artykuł składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich zaprezentowano wprowadzenie do podejmowanej w artykule problematyki. Drugi rozdział stanowi przegląd literatury w zakresie zaufania do technologii. W trzecim rozdziale przedstawiono zarówno zastosowane metody, jak i wyniki badań własnych. Artykuł zakończono syntetycznymi wnioskami ze wskazaniem dalszych pól badawczych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.5.13

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: