Object structure
Title:

Krótkowzroczność w zarządzaniu prawami autorskimi do zbiorów muzealnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Myopia in the Copyright Management of Museum Collections

Creator:

Pluszyńska, Anna

Subject and Keywords:

prawa autorskie ; muzeum ; zarządzanie ; krótkowzroczność ; copyright ; museum ; management ; myopia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5, s. 162-171

Abstrakt:

Prawa autorskie do zbiorów rzadko są traktowane jako istotny zasób niematerialny muzeów (pozwalający na realizację misji instytucji), którym nie tylko można, ale należy zarządzać. Z przeprowadzonych badań wynika, że w publicznych instytucjach muzealnych przeważa krótkowzroczne podejście do zarządzania prawami autorskimi do zbiorów. Świadczą o tym m.in. myślenie o prawach w krótkiej perspektywie, czyli konkretnego, aktualnie realizowanego zadania; brak zainteresowania zmianami, jakie następują w otoczeniu, które dotyczą szczególnie cyfryzacji dóbr kultury; czy wreszcie podejmowanie działań rutynowych lub niepodejmowanie działań w ogóle z uwagi na obawę naruszenia praw. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników badań wśród publicznych muzeów w Polsce, a także wskazanie aktualnie proponowanych rozwiązań pozwalających łagodzić skutki krótkowzrocznego podejścia w zarządzaniu prawami autorskimi do zbiorów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.5.14

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: