Object structure
Title:

Zarządzanie wiedzą w zarządzaniu kryzysowym w sektorze publicznym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Knowledge Management in Emergency Management in the Public Sector

Creator:

Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna

Subject and Keywords:

zarządzanie kryzysowe w sektorze publicznym ; zarządzanie katastrofami ; zarządzanie kryzysem ; zarządzanie wiedzą ; zarządzanie publiczne ; emergency management in the public sector ; disaster management ; crisis management ; knowledge management ; public governance

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5, s. 172-194

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu było uporządkowanie istniejących wyników badań w zakresie zarządzania wiedzą w zarządzaniu kryzysowym w sektorze publicznym w wyniku systematycznego przeglądu literatury. W toku przeprowadzonych analiz zidentyfikowano trzy obszary badań nad zarządzaniem wiedzą w zarządzaniu kryzysowym w sektorze publicznym, a tematy badań w tym zakresie zanalizowano w ujęciu podstawowych, napędzających, wyłaniających się i niszowych obszarów tematycznych. Ustalono aktualne zagadnienia podejmowane w zakresie zarządzania wiedzą w zarządzaniu kryzysowym w sektorze publicznym. W rezultacie artykuł ten dostarcza podstaw teoretycznych i ważnych informacji na temat zarządzania wiedzą w zarządzaniu kryzysowym w sektorze publicznym z teoretycznej i praktycznej perspektywy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.5.15

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: