Object structure
Title:

W poszukiwaniu specyfiki oryginalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

In Search of the Specificity of Scientific Originality in the Discipline of Management Science

Creator:

Sokołowska-Durkalec, Agnieszka ; Zgrzywa-Ziemak, Anna

Subject and Keywords:

oryginalność naukowa ; nauki o zarządzaniu i jakości ; rodzaje oryginalności naukowej ; scientific originality ; management science ; types of scientific originality

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5, s. 205-216

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza znaczenia specyfiki dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości (NZJ) dla rozumienia oryginalności naukowej w dyscyplinie. W części pierwszej opracowania omówiono wyzwania związane z niejednoznacznością pojęcia oryginalności naukowej oraz przytoczono wyniki badań dotyczące różnic w konceptualizacji oryginalności naukowej między dziedzinami i dyscyplinami. Następnie dokonano analizy znaczenia specyficznych cech dyscypliny NZJ dla rozumienia oryginalności i preferowanych rodzajów oryginalności w dyscyplinie. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że można mówić o szczególnym rozumieniu oryginalności właściwemu NZJ, co stanowi przyczynek teoretyczny do konceptualizacji pojęcia oryginalności naukowej w dyscyplinie oraz wyznaczenia kierunków dalszych badań w tym obszarze. Zastosowano narracyjny, krytyczny przegląd literatury przedmiotu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.5.17

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: