Object structure
Title:

Zmiany w komunikacji wewnętrznej w organizacjach w dobie postpandemicznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Changes in Internal Communication In Organizations in the Post-Pandemic Era

Creator:

Stawicka, Ewa

Subject and Keywords:

komunikacja wewnętrzna ; organizacja ; zmiana ; internal communication ; organization ; change

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5, s. 237-246

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest rozpoznanie specyfiki jakości komunikacji wewnętrznej w kontekście międzyorganizacyjnym, zwłaszcza w odniesieniu do wykorzystywania dostępnych komunikatorów i ich odbioru przez pracowników z uwzględnieniem takich elementów, jak lokalizacja, płeć czy profil pokoleniowy. W toku badań wykorzystano kwestionariusz ankiety – formularz Google, badania przeprowadzono wśród 816 pracowników, wykorzystano metodę kuli śnieżnej, nielosowy dobór próby polegający na rekrutowaniu uczestników przez innych uczestników. Wyniki badań sugerują, że jakość komunikacji wewnętrznej, uwzględnianie w jej obrębie form preferowanych przez poszczególne grupy pokoleniowe może wpływać na tworzenie zaufania, produktywność czy motywację pracowników w zarządzaniu organizacją. Oryginalną wartość empiryczną artykułu stanowią wyniki badań dotyczących oceny pracowników na temat jakości komunikacji wewnętrznej w organizacjach w procesie zarządzania przed pandemią COVID-19 i po pandemii oraz opinii pracowników na temat szybkiego wdrażania nowych rozwiązań komunikacyjnych w warunkach zmian.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.5.19

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: