Object structure
Title:

Redundancja w ujęciu Rafała Krupskiego wobec teorii społeczno-ekologicznego gospodarowania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Redundancy According to Rafał Krupski in Relation to the Theory of Social and Ecological Management

Creator:

Szplit, Andrzej

Subject and Keywords:

okazje ; redundancja ; zasoby ; kompetencje ; teoria zarządzania społecznego i ekologicznego ; opportunities ; redundancy ; resources ; competences ; theory of social and ecological management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5, s. 247-257

Abstrakt:

Zarządzanie jako nauka wciąż ewoluuje. Postrzeganie zarządzania przez relacje społeczno- ekologiczne również się zmienia. Powstają w związku z tym alternatywne koncepcje uwzględniające aktualne wyzwania. Czwarta rewolucja przemysłowa kreuje powstawanie nowych produktów, usług, wymusza zmianę na rynku pracy. Powstają inne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, rozpatrywane w oparciu o niespotykane do tej pory kryteria. Ważne w tym miejsce zajmuje budowanie strategii przedsiębiorstwa. W publikacji nawiązuje się do badań Rafała Krupskiego i jego koncepcji kreowania strategii z wymogami identyfikacji okazji i zdefiniowania redundancji zasobów i kompetencji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.5.20

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: