Object structure
Title:

Cyfryzacja jako game changer w procesie zarządzania nowoczesną kulturą organizacyjną

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Digitization as a Game Changer in the Modern Organizational Culture Management Process

Creator:

Wziątek-Staśko, Anna ; Krawczyk-Antoniuk, Olena

Subject and Keywords:

kultura organizacyjna ; organizacja ; cyfryzacja ; nowoczesność ; game changers ; organizational culture ; organization ; digitalization ; modernity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5, s. 258-269

Abstrakt:

Artykuł ma charakter teoretyczny. Zaprezentowano w nim wybrane koncepcje kultury organizacyjnej oraz cyfryzacji, wskazując powiązania między nimi. W ciągu lat badaczom nie udało się sporządzić ani powszechnie akceptowanej definicji kultury organizacyjnej, ani cyfryzacji, których zastosowanie stanowiłoby narzędzie wspierające menedżera w jego trudnej pracy, a jednocześnie wpływające na zachowania i emocje pracowników. O efektywności wdrażania cyfryzacji przez menedżera, w tym zastosowanych narzędzi i metod, z pewnością decyduje poziom jego kompetencji, ale także kształt i specyfika środowiska pracy, której najbardziej wyraźnym przejawem jest kultura organizacyjna panująca w organizacji. Nabiera ona szczególnego znaczenia w procesie optymalizacji skuteczności zarządzania współczesną organizacją, o czym starają się przekonać autorki niniejszego opracowania, przeznaczonego zarówno dla teoretyków, jak i dla praktyków zarządzania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.5.21

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: